Media at komunikasyon

Natuto ka

 • ng mga paraan sa pagsasalaysay sa teksto, tunog at larawan
 • tungkol sa epekto ng media, kasaysayan ng media at pamamahayag
 • na bumuo ng mensahe, pahayag at layout
 • sa paggamit ng anyo, kulay at liwanag bilang mga effect
 • na linangin pa ang iyong digital na kaalaman
 • ng mga paksang teoretikal

Dapat na mayroon kang

 • magaling na kakayahan sa pagsusulat at pasalitang paghahayag
 • kaalaman sa kagandahan (estetika) at magaling na paningin sa kulay
 • interes sa information technology at digital media

Nakamit mo ang

 • sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (university admissions certification) at maaaring kumuha ng mas mataas na edukasyon

Kung kukuha ka ng mas mataas na edukasyon, maaari kang, bukod pa sa iba pang bagay, maging

 • mamamahayag (journalist), copywriter o content producer
 • web designer, interaction designer o game designer
 • sound technician o producer ng tunog o pelikula
 • communication advisor o media at society consultant
  Maaari ka ring mag-aral ng iba pang propesyon – sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification) maaari kang mag-apply sa karamihan ng mga pag-aaral sa mga kolehiyo at mga unibersidad

Ang mga pagtatrabahuhan ay maaaring

 • mga pahayagan o magasin
 • mga advertising agency o communication agency
 • mga production company o media company
 • mga pampublikong negosyo

Pagkakatanggap sa mas mataas na edukasyon

Sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification) maaari kang mag-apply sa karamihan ng mga pag-aaral sa mga kolehiyo at mga unibersidad. Gayunman, ang ilang pag-aaral ay may mga espesyal na hinihingi para matanggap:

 • Mga pagsusulit upang matanggap: Ang ilang pag-aaral ay nangangailangan ng praktikal na pagsusulit upang matanggap. Ang mga halimbawa ng gayong mga pag-aaral ay pagiging malikhain o mga pag-aaral ng sports.
 • Mga kinakailangang pang-agham: May ilang pag-aaral na kinakailangang kumuha ka ng mga paksang agham. Ang mga halimbawa ng gayong mga pag-aaral ay inhinyeriya, agham at mga medikal na pag-aaral. Matatagpuan mo ang mga kinakailangan upang matanggap sa mga kolehiyo at mga unibersidad sa samordnaopptak.no. Sa ilang programang pang-edukasyon maaaring maging mahirap na makahanap ng timetable upang mapili ang lahat ng agham na kailangan mo. Kung magtutuon ka sa mga pangkalahatang pag-aaral sa natural na agham at matematika sa Vg2 at Vg3 pinakamalamang na makuha mo ang mga agham na kailangan mo.

Valg av fag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen medier og kommunikasjon og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.