Kuryente at elektroniks

Natuto ka

 • ng instalasyon at pagmamantini ng mga elektrikal at elektronikong system
 • ng pagkumpuni ng mga kasangkapang de-kuryente
 • tungkol sa paggawa ng kuryente at mga supply ng kuryente
 • tungkol sa pagbuo ng mga bagong elektronikong produkto
 • ng kaligtasan at dokumentasyon

Ikaw ay dapat na

 • mabusisi at may-sistema
 • praktikal at magaling gumawa gamit ang iyong mga kamay
 • mahilig magserbisyo at may lohikal na pag-iisip
 • malikhain at magaling ang paningin sa kulay

Maaari kang maging

 • electrician, technician ng mga kagamitang de-kuryente, o power-supply operator
 • tagalagay ng control panel, signal o elevator
 • technician ng avionics o mekaniko ng makina ng sasakyang panghimpapawid
 • space technologist, ICT service representative o production electronics engineer
 • automation mechanic o ROV operator
  Tingnan ang lahat ng propesyon at kakayahan

Mga pagtatrabahuhan

 • mga pampublikong o pribadong negosyo
 • ang proseso o industriya ng elektroniks
 • industriyang mekanikal, mga planta ng kuryente o pagpapatakbo ng mga tren
 • data, sasakyang panghimpapawid o industriya ng langis

Karagdagang edukasyon

Humahantong ang edukasyon at pagsasanay na pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman). Pagkatapos sa edukasyon at pagsasanay na pampropesyon ay maaari kang magsimulang magtrabaho o kumuha ng higit pang edukasyon:

 • Maaari kang kumuha ng higit pang edukasyon sa isang ikatlong antas na kolehiyong pampropesyon. Ikatlong antas na edukasyong pampropesyon ay dumadagdag sa mataas na edukasyong sekondarya na pampropesyon at nagbibigay ng higit pang edukasyong pampropesyon na maaaring direktang gamitin sa buhay may-trabaho.
 • Maaari kang kumuha ng Vg3 karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)
  – matapos ang Vg2 o
  – matapos makamit ang kaalamang pampropesyon.
  Magkakaroon ka na ngayon ng opsiyon na kumuha ng mas mataas na edukasyon sa isang kolehiyo o unibersidad. Tandaan na ang ilang programa ng pag-aaral, tulad halimbawa ng inhinyeriya, agham at medikal na pag-aaral, ay mangangailangan sa iyo ng ilang paksa sa agham.
 • Maaari ka ring mag-apply para sa mas mataas na edukasyon matapos ang isang pang-unang kurso o sa pamamagitan ng Y-path, ang daang pampropesyon tungo sa mas mataas na edukasyon. Inilaan ang Y-path para sa mga taong may kaugnay na karanasang pampropesyon. Ang mga paunang kurso at ang Y-path ay pinakakaraniwang ginagamit sa mga pag-aaral sa agham at inhinyeriya.