Kuryente at elektroniks

Matututunan mo ang

 • pag-install at pagpapanatili ng mga sistemang elektrikal at elektroniko
 • pag-install, pagkonekta, at pagpoprograma sa mga pag-install at sistemang elektrikal at elektroniko
 • pagkukumpuni ng elektrikal na kagamitan
 • pagbuo ng mga bagong elektronikong produkto
 • pag-aayos a pagpoprograma ng kagamitan at mga bahagi
 • tungkol sa kaligtasan, seguridad, at dokumentasyon

Dapat kang maging

 • tumpak at sistematiko
 • halos may hilig at may magandang kasanayan sa manwal na trabaho
 • may kaalaman sa serbisyo at may lohikal na pag-iisip
 • malikhain at may magandang pagtingin sa kulay

Maaari kang maging

 • isang electrician, technician ng elektrikal na kasangkapan, o operator ng supply ng kuryente
 • isang fitter ng control panel, fitter ng signal, o fitter ng lift
 • isang avionics na technician o mekaniko ng engine ng sasakyang panghimpapawid
 • isang space technician, computer electronics technician, o production electronics technician
 • mekaniko para sa automation o operator ng subsea na ROV
 • fitter ng refrigeration at heat pump o technician ng bentilasyon
  Tingnan ang lahat ng propesyon at kakayahan

Mga lugar ng trabaho

 • mga pampubliko o pribadong kumpanya
 • industriya ng proseso o elektroniko
 • mekanikal na industriya, produksyon ng kuryente, o operasyon ng riles ng tren
 • industriya ng computer, aviation, o ng langis

Karagdagang edukasyon

Humahantong ang edukasyon at pagsasanay na pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman). Pagkatapos sa edukasyon at pagsasanay na pampropesyon ay maaari kang magsimulang magtrabaho o kumuha ng higit pang edukasyon:

 • Maaari kang kumuha ng higit pang edukasyon sa isang ikatlong antas na kolehiyong pampropesyon. Ikatlong antas na edukasyong pampropesyon ay dumadagdag sa mataas na edukasyong sekondarya na pampropesyon at nagbibigay ng higit pang edukasyong pampropesyon na maaaring direktang gamitin sa buhay may-trabaho.
 • Maaari kang kumuha ng Vg3 karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)
  – matapos ang Vg2 o
  – matapos makamit ang kaalamang pampropesyon.
  Magkakaroon ka na ngayon ng opsiyon na kumuha ng mas mataas na edukasyon sa isang kolehiyo o unibersidad. Tandaan na ang ilang programa ng pag-aaral, tulad halimbawa ng inhinyeriya, agham at medikal na pag-aaral, ay mangangailangan sa iyo ng ilang paksa sa agham.
 • Maaari ka ring mag-apply para sa mas mataas na edukasyon matapos ang isang pang-unang kurso o sa pamamagitan ng Y-path, ang daang pampropesyon tungo sa mas mataas na edukasyon. Inilaan ang Y-path para sa mga taong may kaugnay na karanasang pampropesyon. Ang mga paunang kurso at ang Y-path ay pinakakaraniwang ginagamit sa mga pag-aaral sa agham at inhinyeriya.