Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

Ika-10 baitang


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Humahantong ang mga pangkalahatang pag-aaral sa sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (university admissions certification)


Mataas na sekondarya unang antas sa paaralan

Mataas na sekondarya ika-2 antas sa paaralan


Mataas na sekondarya ika-3 antas sa paaralan


Mas mataas na edukasyon sa mga kolehiyo/unibersidad


Karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)


Humahantong ang edukasyong pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman)


Mataas na sekondarya unang antas sa paaralan


Mataas na sekondarya ika-2 antas sa paaralan


Velg VG3 retning

  • Mataas na sekondarya ika-3 antas sa paaralan


  • Karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)


  • Pagsasanay habang nagtatrabaho (in-service training) sa isang pangasiwaan sa pagsasanay


Mataas na sekondarya ika-3 antas sa paaralan


Karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)


Pagsasanay habang nagtatrabaho (in-service training) sa isang pangasiwaan sa pagsasanay


Propesyon at pagtatrabaho o ikatlong antas na edukasyong pampropesyon


Unang taon


Ika-2 taon


Ika-3 taon


Ika-4 na taon


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: