Benta, serbisyo, at turismo

Matututunan mo ang

 • tungkol sa mga ekonomikal at napapanatiling operasyon
 • marketing, pagnenegosyo, at pagbabago
 • mga pang-administrasyon at digital na kagamitan
 • turismo at paglalakbay
 • pakikipag-ugnayan sa customer at benta
 • pagpaplano at pagpapatupad ng mga pagkilos para sa seguridad

Dapat kang maging

 • organisado, maayos, at nakatuon sa resulta
 • malikhain at may kakayahang dumiskarte
 • interesado sa pakikipag-ugnayan sa mga tao
 • bukas sa iba't ibang kultura at tradisyon

Maaari kang maging

Mga lugar ng trabaho

 • mga tindahan o sarili mong kumpanya
 • mga opisina at hotel
 • mga kumpanya ng seguridad, mga center ng pang-emergency na alarm, o paliparan

 • turismo at mga ahensya ng paglalakbay

Karagdagang edukasyon

Humahantong ang edukasyon at pagsasanay na pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman). Pagkatapos sa edukasyon at pagsasanay na pampropesyon ay maaari kang magsimulang magtrabaho o kumuha ng higit pang edukasyon:

 • Maaari kang kumuha ng higit pang edukasyon sa isang ikatlong antas na kolehiyong pampropesyon. Ikatlong antas na edukasyong pampropesyon ay dumadagdag sa mataas na edukasyong sekondarya na pampropesyon at nagbibigay ng higit pang edukasyong pampropesyon na maaaring direktang gamitin sa buhay may-trabaho.
 • Maaari kang kumuha ng Vg3 karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)
  – matapos ang Vg2 o
  – matapos makamit ang kaalamang pampropesyon.
  Magkakaroon ka na ngayon ng opsiyon na kumuha ng mas mataas na edukasyon sa isang kolehiyo o unibersidad. Tandaan na ang ilang programa ng pag-aaral, tulad halimbawa ng inhinyeriya, agham at medikal na pag-aaral, ay mangangailangan sa iyo ng ilang paksa sa agham.
 • Maaari ka ring mag-apply para sa mas mataas na edukasyon matapos ang isang pang-unang kurso o sa pamamagitan ng Y-path, ang daang pampropesyon tungo sa mas mataas na edukasyon. Inilaan ang Y-path para sa mga taong may kaugnay na karanasang pampropesyon. Ang mga paunang kurso at ang Y-path ay pinakakaraniwang ginagamit sa mga pag-aaral sa agham at inhinyeriya.