Skolegang i utlandetSkolegang i Norden

 • De nordiske landene – Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge – har inngått en gjensidig avtale om at ungdom med fast bopel i et annet nordisk land har samme rettigheter til videregående opplæring som landets egne statsborgere.
 • Dersom du har fullført deler av videregående opplæring i et annet nordisk land, godkjennes opplæringen din i prinsippet på samme vilkår som for elever som flytter fra en skole til en annen i Norge. Dette gjelder videregående opplæring fra både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.
 • Info Norden er Nordisk Ministerråds informasjonstjeneste for nordiske borgere som flytter fra et nordisk land til et annet. På norden.org/info finner du informasjon om å flytte, studere og jobbe i Norden.

Skolegang i Frankrike

Treårig fransk videregående skole

 • Norske elever kan søke om plass på et treårig videregående opplæringstilbud ved et fransk lycée. Dette er en mulighet for deg som ønsker å gå på skole i utlandet i tre år med sikte på fransk baccalauréat.
 • Du kan søke HK-dir (tidligere Diku) om skoleplass i Bayeux, Lyon eller Rouen.
 • Du vil bli tatt opp som ordinær elev ved den franske skolen, men vil begynne sammen med en liten gruppe av andre norske elever.   
 • Du kan søke om opptak mens du går 10. årstrinn eller Vg1 på en skole i Norge. Du må fylle 16 eller 17 år det året du søker. Det er ingen forutsetning for inntak at du har hatt fransk tidligere, men det er en fordel.
 • Les mer om tilbudene på utdanningiverden.no.

Vg1 studiespesialisering i Frankrike

 • Gjennom Institut français kan norske elever som går i 10. klasse og som har hatt fransk i grunnskolen, søke et ettårig tilbud i Fontenay-le-Comte og Angers.
 • Året kan godkjennes som grunnlag for inntak til Vg2 i utdanningsprogram for studiespesialisering i Norge. Det er også mulig å fortsette på den franske skole fram til Baccalauréat.
 • Les mer om tilbudene på utdanningiverden.no og france.no.

Kokkfaget i Frankrike

 • Institut français tilbyr også treårig restaurant- og matfag i Frankrike.
 • For å bli tatt inn må du ved søknadsfristen være elev på Vg1 i utdanningsprogram for restaurant- og matfag.
 • Det kreves ingen forkunnskaper i fransk.
 • Utdanningen er treårig og fører fram til Baccalauréat Professionnel Cuisine (Bac pro, cuisine).
 • Denne kombinasjonen (ett år i Norge, tre år i Frankrike) blir vurdert som likestilt med et norsk fagbrev i kokkfaget. Fullført og bestått fireårig opplæring gir deg i tillegg generell studiekompetanse.
 • Les mer om tilbudene på utdanningiverden.no og france.no.

Akvakulturfaget i Frankrike

 • Institut français tilbyr plasser ved Lycée Professionnel Olivier Guichard i Guérande.
 • For å bli tatt inn må du ved søknadsfristen være elev på Vg1 i utdanningsprogram for naturbruk.
 • Det kreves ingen forkunnskapar i fransk.
 • Utdanningen er treårig og fører fram til Baccalauréat Professionnel Productions aquacoles (Bac pro, aquaculture).  
 • Denne kombinasjonen (ett år i Norge, tre år i Frankrike) blir vurdert som likestilt med et norsk fagbrev i akvakulturfaget. Fullført og bestått fireårig opplæring gir deg i tillegg generell studiekompetanse.
 • Les mer om tilbudet på utdanningiverden.no og france.no.

United World Colleges (UWC)

 • UWC er en sammenslutning av internasjonale skoler over hele verden.
 • Målsetningen er å bringe elever med ulik bakgrunn sammen for at de skal bli kjent med hverandres kultur, religion og språk.
 • Opplæringen ved UWC bygger på Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram.
 • I løpet av to år ved UWC føres elevene fram til eksamen i International Baccalaureate – IB som gir generell studiekompetanse og grunnlag for inntak til universiteter og høyskoler over hele verden.
 • Du må fylle 17 år i løpet av året du søker. Elever som er yngre enn 17, men likevel går på Vg1 i videregående opplæring (eller tilsvarende) kan også søke.
 • Tilbudet gjelder for deg som skal opp i Vg2 og som går ett av de fem studieforberedende utdanningsprogrammene, Pre-IB, IB-MYP eller tilsvarande.
 • Les mer på utdanningiverden.no og www.uwc.no.

UWC-skoler

Hvert år sendes totalt 40 norske elever til UWC-skolene. Norge disponerer 10 plasser ved UWC Red Cross Nordic i Norge. Ved de øvrige skolene nedenfor varierer antall norske elever fra år til år.

UWC Adriatic, Italia
UWC Atlantic College, Wales
UWC Changshu, Kina
UWC Costa Rica, Costa Rica
UWC Dilijan, Armenia
UWS ISAK Japan, Karuizawa, Japan
UWC Li Po Chun, Hong Kong
UWC Maastricht, Nederland
UWC Mahindra College, India
UWC Mostar, Bosnia og Herzegovina
UWC Pearson College, Canada
UWC Red Cross Nordic, Fjaler, Sogn og Fjordane, Norge
UWC Robert Bosch College, Tyskland
UWC South East Asia, Singapore
UWC Thailand, Phuket, Thailand
UWC USA, New Mexico
UWC Waterford KaMhlaba, Eswatini (Swaziland)

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: