Rett til videregående opplæringNår du har fylt 15 år og fullført grunnopplæringen, har du rett til tre års videregående opplæring. Dette kalles ungdomsrett og gjelder fra du har fullført grunnopplæringen og ut skoleåret som begynner når du fyller 24 år.

Dersom du vil søke videregående opplæring etter at du har fylt 24 år, er det voksenretten som gjelder.

Reglene for hvem som har rett til videregående opplæring finner du i opplæringsloven. Hovedreglene for inntak til videregående opplæring er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.
I tillegg fastsetter fylkeskommunene egne inntaksregler og regler for plassering på skoler. Disse kan variere fra fylke til fylke.

Som elev i videregående skole kan du ha rett til skoleskyss. Ordningen med skoleskyss varierer også fra fylke til fylke.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: