ProgramfagProgramfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger.

Felles programfag

  • I yrkesfaglige utdanningsprogram er programfagene felles for alle elever i samme programområde.
  • I utdanningsprogram for idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon og musikk, dans og drama er visse programfag felles for alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3.
  • I utdanningsprogram for studiespesialisering velger du selv hvilke programfag fra ditt eget programområde du vil fordype deg i. Det er bestemte krav til valg og sammensetning av fag.

Valgfrie programfag

I studieforberedende utdanningsprogram er det satt av timer til valgfrie programfag. Dette er programfag fra ditt eget programområde eller fra andre studieforberedende utdanningsprogram. Du velger disse fagene etter bestemte regler. Hvor mange timer du kan bruke til valgfrie programfag, angis i fag- og timefordelingen for hvert programområde.

Regler for valg av programfag

Du kan lese om reglene for valg av fag på sidene om fag- og timefordeling for hvert enkelt programområde:

Programfag som bygger på hverandre

I noen læreplaner står det at et programfag bygger på et annet programfag, f.eks. at kjemi 2 bygger på kjemi 1. Det betyr at du bør ha den faglige kompetansen som beskrives for programfaget på lavere nivå for å starte med faget på et høyere nivå.

Dersom du, etter rektors vurdering, har tilstrekkelig kompetanse, kan du ta et programfag på et høyere nivå uten å ha tatt programfaget på lavere nivå først. Kravet til fordypning gjelder likevel, det vil si at du på Vg3 må videreføre to programfag som du har tatt på Vg2. Hvis du for eksempel tar bare kjemi 2 og ikke kjemi 1, har du ikke fordypning i kjemi.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: