Privatskoler – frittstående skoler med rett til statstilskuddDu kan ta videregående opplæring ved privatskole. Dette er frittstående skoler som er godkjent etter privatskoleloven og dermed har rett til statstilskudd. Disse skolene tilbyr opplæring etter offentlige læreplaner eller etter læreplaner som Utdanningsdirektoratet har vurdert som jevngode med disse. Privatskolene gir standpunktkarakterer og utsteder vitnemål.

Dersom du ønsker å gå på en privat skole, må du regne med å betale skolepenger av egen lomme. Det er likevel begrenset oppad hvor mye disse skolene kan ta i skolepenger.

I privatskoler er gratisprinsippet for trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr innført, på samme måte som i offentlig videregående skole (med unntak av skoler som gir yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt i offentlig videregående skole). Det samme gjelder ordningen med utstyrsstipend for elever med ungdomsrett. Denne ordningen forvaltes av Lånekassen. Les mer under Økonomi, bolig og skyss.

Husk at ved å ta opplæring ved en privatskole som følger offentlige læreplaner eller alternative, jevngode læreplaner, bruker du av retten din til tre års videregående opplæring.

Det finnes også private skoler som ikke har rett til statstilskudd. Dette gjør at det ofte er svært kostbart å være elev ved en slik skole. Flere av disse skolene tilbyr opplæring etter offentlige læreplaner, men de gir ikke standpunktkarakterer. Går du på en slik skole, må du gå opp til eksamen i samtlige fag som privatist.

Mer informasjon om privatskoler

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: