Fag-/svennebrev for voksneDu som er voksen kan inngå lærekontrakt som omfatter både

  • Vg3 / opplæring i bedrift i et lærefag og
  • full eller delvis opplæring i bedrift i programfagene fra Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole som lærefaget bygger på.

I de fleste lærefag er den totale læretiden da på fire år, noen få fag har utvidet læretid. Tidligere skolegang og praksis i tilknytning til det aktuelle lærefaget kan godskrives i læretiden. Læretiden vil da bli redusert. Retningslinjer for dette finner du i forskrift til opplæringsloven.

Inngår du en slik lærekontrakt, kan kravet til opplæring i fellesfag dekkes ved opplæring i skole, privatisteksamener eller godkjent realkompetanse. Kravet til opplæring i programfagene kan dekkes ved opplæring i skole, opplæring i bedrift eller allsidig, dokumentert praksis.

Dersom lærekontrakten din omfatter opplæring i programfag fra Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole som lærefaget bygger på, må du bestå en egen eksamen før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve:

  • I de fleste lærefag skal denne eksamenen prøve i hvilken grad du har nådd kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget.
  • I særskilte lærefag innenfor utdanningsprogram for elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag skal denne eksamen prøve i hvilken grad du har nådd kompetansemålene som er fastsatt i programfagene for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole som lærefaget bygger på.

Hvis du i løpet av læretiden har behov for skolegang, skal du normalt følge opplæring organisert spesielt for voksne.

Er du voksen og har tilstrekkelig dokumentert praksis i et lærefag kan du gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat.

Grunnkompetanse

Som voksen kan du også ta på sikte grunnkompetanse i stedet for fag-/svennebrev. Du kan da tegne opplæringskontrakt med en lærebedrift. På samme måte som ungdom vil du få status som lærekandidat.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: