Fag og valg av fagPå sidene med utdanningsprogrammene finner du beskrivelse av innholdet for hvert programområde, med fag- og timefordeling som angir hvor mange timer du skal ha av hvert fag, hvilke fag du må ha og hvilke fag du kan velge. Se eksempel fra studiespesialisering og eksempel fra bygg- og anleggsteknikk.

Du finner også lenker til beskrivelser av fagene, hentet fra læreplanene:

Fag- og timefordeling i studieforberedende utdanningsprogram

Timefordelingen og reglene for valg av fag i studieforberedende utdanningsprogram er beskrevet i strukturkartet, se lenker nedenfor. Spesielle regler er utdypet i følgende avsnitt:

Idrettsfag

Kunst, design og arkitektur

Medier og kommunikasjon

Musikk, dans og drama

Studiespesialisering

International Baccalaureate

Fag- og timefordeling i yrkesfaglige utdanningsprogram

Timefordelingen mellom fellesfag, programfag og yrkesfaglig fordypning er den samme i alle yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 og i alle programområder på Vg2. Timefordelingen mellom fellesfag og programfag er også den samme i alle yrkesfaglige programområder som har Vg3 i skole. Fag- og timefordelingen finner du i strukturkartet, se lenker nedenfor.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse

Fag- og timefordeling i påbygging til generell studiekompetanse

Fag- og timefordelingen finner du i strukturkartet:

Fleksibel fag- og timefordeling

  • Fag- og timefordelingen er veiledende. Det betyr at skoleeier kan legge fag på andre trinn enn det som framgår av strukturen i den ordinære fag- og timefordelingen.
  • Når fag flyttes mellom trinn skal framdriften i faget vektlegges. Dette innebærer at fag som bygger på hverandre skal tas i den rekkefølgen som er bestemt i læreplanen.
  • Det er bare hele fag som kan flyttes mellom trinnene.
  • Dersom skoleeier legger opp til en alternativ fag- og timefordeling, skal elevene i løpet av tre års opplæring ha samme fag- og timesammensetning og samme eksamener som elever med ordinær fag- og timefordeling.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: