ናይ ትምህርቲ ቤትን ገዛን ምትሕብባርላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምሰ ናይ እቲ ትሕቲ ዕድመ ህፃን ወላዲ እቲ ዓመት ክሳብዝውዳእ ምርኻብ ትኽእሉ' እዚ ዝካየደሉ ቦታ:

  • ኣብ ናይ መጀመርታ ዓመት ሓበሬታ ጠቓሚ እዩ'(Vg1 and Vg2).
  • ምስ እቲ ተረካቢ መምህር ዘርርብ (Vg1 and Vg2).
  • ብዛዕባ መሰል ሓበሬታ
  • ኣብ ናይ ቆልዑ ዘይምህላው ሓበሬታ ምሃብ
  • ካልኦት ብዛዕባ እቲ ተመሃሪ ክፈልጡዎ ዝደልዩዎ ነገር

እቲ ተምሃሪ 18 ዓመት ምስ መልአ& እቲ ተምሃሪ ከይፈለጠ ምስ ወላዲ ምርኻብ ኣይከኣልን፡፡

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet