መእተዊ ንላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርትን ስልጠናን

  • ካልኣይ ብርኪ ትምህርትን ስልጠናን እንታይ እዩ?
  • ናትካ ምርጫ እንታይ እዮም?
  • ብዛዕባ ዝተፈላላዩ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት እንታይ ተማሂርካ?

ክትመርጽም ካብ እትኽእል ምርጫታት ከምኡ እውን ክትግበር ዝኽእል ሕግታት ኣጽንዑ። ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርትን ስልጠናን ንምምራጽ ክቐለኩም ይኽእል እዩ