Rørleggerfaget

  • Fylket tilbyr
  • Fylket tilbyr ikke
  • Kryssløp
  • Landslinjer
  • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år
6. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Bytt for å se tilbud på Vg1-nivå for 2022-2023

Fag- og timefordeling

Vg2 – Videregående trinn 2 eller opplæring i bedrift

Bytt for å se tilbud på Vg2-nivå for 2022-2023

Fag- og timefordeling

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Bytt for å se tilbud på Vg3-nivå for 2022-2023

Hovedområder i lærefaget

  • Sanitæranlegg
  • Vassborne energianlegg
  • Sprinklaranlegg
  • Energigassanlegg
  • Bransjelære
Les kompetansemålene i rørleggerfaget