Yrkesfaglig, skolebasert opplæring for voksne

Det kan også tilbys yrkesfaglig opplæring for voksne i fag som fører til yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev. Du kan få nærmere informasjon ved inntakskontoret eller et voksenopplæringssenter i fylket ditt.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: