Voksenrett (lovfestet rett for voksne)



Hvem har voksenrett?

 • Du har voksenrett fra og med året du fyller 25 år.
 • Voksenrett gjelder for deg som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet land, men ikke fullført videregående opplæring.
 • Voksenrett gjelder også for deg som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge.
 • Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at du oppholder deg lovlig i Norge, og at søknaden om oppholdstillatelse er avgjort.

Hva innebærer voksenretten?

 • Voksenretten gir deg rett til tre års videregående opplæring, eller mer for yrkesfaglige utdanningsløp der opplæringstiden er lengre.
 • Som voksen har du rett til realkompetansevurdering.
 • Du skal få opplæring tilpasset dine behov og tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen du ønsker. Det skal legges avgjørende vekt på din mulighet til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse.
 • Fullføringsrett: Er du voksen og tatt inn til videregående opplæring, har du rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjelder uansett om du har voksenrett eller ikke.

Har du ikke lovfestet rett?

Fylkeskommunen kan også gi tilbud om videregående opplæring til deg som ikke har lovfestet rett. Dette gjelder deg som

 • har mistet retten til videregående opplæring etter bortvisning
 • tidligere har fullført videregående opplæring
 • har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse

Ved konkurranse om inntak mellom disse søkergruppene vil du som tidligere har oppnådd yrkes- eller studiekompetanse, komme sist.

Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, fagbrev og svennebrev

Som voksen kan du ha rett til påbygging til generell studiekompetanse når du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring og fått yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev). Betingelsene er at du

 • har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere og
 • gjorde dette innen utgangen av det året du fylte 24 år, uavhengig av om du da hadde ungdomsrett eller ikke.

Du som oppfyller disse betingelsene, har rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse når som helst.

Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, har ikke rett til påbygging til generell studiekompetanse.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: