Studiekompetanseเกรด 10


การศึกษาทั่วไปจะนำไปสู่ใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัย


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 1

Beskrivelse her.....

โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 2


Beskrivelse her.....

โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 3


Beskrivelse her.....

การศึกษาในระดับทีสูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย


Beskrivelse her.....

ปีที่ 1


ปีที่ 2


ปีที่ 3


ปีที่ 4


Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Hvordan oppnår du generell studiekompetanse?

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram:

eller fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra følgende yrkesfaglige utdanningsprogram:

eller

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse stilles det ved noen studier spesielle opptakskrav, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag). Enkelte studier har opptaksprøve.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: