Praksisbrevkandidat

Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Ordningen er særlig rettet mot deg som etter avsluttet grunnskole vil ha nytte av en mer praktisk opplæring, hovedsakelig i bedrift.
  • Du har mulighet til å avlegge en praksisbrevprøve etter to års opplæring.
  • Etter oppnådd praksisbrev kan du enten gå ut i arbeidslivet, eller tegne ordinær lærekontrakt med sikte på fag-/svennebrev.
Praksisbrevkandidater har i tillegg til opplæring i et lærefag, yrkesrettet opplæring i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. I disse fagene får du ordinær vurdering.

Rådgiver på skolen din, inntakskontoret eller fagopplæringen vil kunne gi deg informasjon om ordningen med praksisbrev gjelder i ditt fylke.

Opplæringskontrakt

Praksisbrevkandidaten inngår en skriftlig opplæringskontrakt med en godkjent lærebedrift eller et opplæringskontor ved læreforholdets begynnelse. Samme regler gjelder for en opplæringskontrakt som for en lærekontrakt.

Praksisbrevprøve

Som praksisbrevkandidat avslutter du opplæringen med en praksisbrevprøve.

  • Du skal prøves ut fra de kompetansemålene som er fastsatt for opplæringen din.
  • Praksisbrevprøven skal dokumentere den kompetansen som er oppnådd.
  • Ved praksisbrevprøven gjelder karakterskalaen «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

En praksisbrevprøve dokumenterer grunnkompetanse, og er en prøve på et lavere nivå enn fag-/svenneprøven.

Praksisbrevkandidatens rettigheter og plikter

Praksisbrevkandidater har tilsvarende rettigheter og plikter som lærlinger, se Lærlingens rettigheter og plikter. Følgende gjelder praksisbrevkandidater:

  • Læreplanen erstattes med utvalgte kompetansemål fra Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift fra det gjeldende utdanningsprogrammet.
  • Fag-/svenneprøven erstattes med praksisbrevprøven.
  • Lærekontrakten erstattes med en opplæringskontrakt.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: