Økonomi – hvem betaler for videregående opplæring?Opplæring i offentlig videregående skole og i lærebedrift er gratis i Norge. Elever ved privatskoler må betale skolepenger.

Disse ordningene gjelder for alle elever:

  • Trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr er gratis, både i offentlige videregående skoler og ved private skoler med rett til statstilskudd.
  • Legger skolen opp til at du må bruke pc både på skolen og hjemme, skal skolen holde deg med bærbar pc. Skolen kan kreve en årlig egenandel for pc-en.

Under kan du lese mer om ulike stipend- og støtteordninger for elever på videregående. Vær oppmerksom på at alle beløp og regler gjelder for skoleåret 2023–2024.

Se også lanekassen.no for mer informasjon om stipend.

Utstyrsstipend

Alle elever på videregående med ungdomsrett kan få utstyrsstipend fra Lånekassen.

  • Elever får utstyrsstipendet uavhengig av hvor mye foreldrene tjener.
  • Størrelsen på utstyrsstipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram eleven tar, og er fra
    1 196 til 6 156 kroner.
Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipend.

Borteboerstipend

Hvis elever må bo borte for å gå på skolen, kan de få borteboerstipend på inntil 5 979 kroner i måneden fra Lånekassen. For å få dette stipendet må de oppfylle ett av disse kravene:

  • Skolen ligger 40 km eller mer fra foreldrehjemmet.
  • Det er en samlet reisetid hver dag på tre timer eller mer.
  • Det er særlige forhold av personlig eller sosial karakter som gjør at eleven må bo borte under utdanningen.

Stipendet er behovsprøvd for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. Det betyr at stipendet blir gradvis redusert når man tjener over grensen på 16 383 kroner før skatt per måned.

Inntektsavhengig stipend

Inntektsavhengig stipend er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. De som får inntektsavhengig stipend, kan få inntil 3 733 kroner per måned. Dersom eleven ønsker å søke om inntektsavhengig stipend, må eleven krysse av for dette i søknaden.

Andre støtteordninger for elever

Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan søke om lån og andre stipend i Lånekassen. På lanekassen.no finnes mer informasjon om hva du kan få i stipend og lån.

Det er også mulig å søke en rekke stipend og legater til utdanning, videreutdanning, kultur og forskning og til sosial hjelp. Se legathandboken.no, eller spør etter Legathåndboken på biblioteket eller i bokhandelen.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet