การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

คุณจะได้เรียนรู้

 • เกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติและการปรับปรุงภูมิทัศน์
 • เกี่ยวกับการตกปลาและการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
 • เกี่ยวกับปศุสัตว์และความเป็นอยู่ของสัตว์
 • เกี่ยวกับพืชและกระบวนการทางธรรมชาติ
 • เกี่ยวกับการผลิตทางชีวภาพ

คุณควรจะเป็นผู้ที่มี

 • ระบบประสาทสัมผัสที่ดี
 • ความสนใจในการทำงานกลางแจ้ง
 • การเอาใจใส่เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

คุณสามารถเป็น

 • ชาวสวน หรือนักปฐพีศาสตร์
 • อุตสาหกรรมชาวสวน หรือผู้จัดการสวนในสนามกีฬา
 • ผู้ใช้พื้นดิน หรือป่าไม้ให้เป็นประโยชน์
 • ผู้ใส่เกือกม้า หรือนักชำนาญม้า
 • ผู้ชำนาญกวาง
 • ชาวประมง หรือผู้ชำนาญการทำฟาร์มสัตว์น้ำในทะเล
  ดูอาชีพและความสามารถทั้งหมด

คุณจะได้รับ

สถานที่ทำงาน

 • พื้นที่ใหม่ และการปรับปรุงกิจการทางรัฐ และเอกชน
 • การเกษตร หรือป่าไม้
 • พืชสวน หรือฟาร์มเกษตร
 • ธุรกิจประมง หรือฟาร์มสัตว์น้ำ
 • ธุรกิจการเลี้ยงกวาง

การศึกษาเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาและการฝึกงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ (ทั้งแบบมีและไม่มีใบประกาศผู้ค้าหรือผู้ชำนาญงาน) หลังจากสำเร็จอาชีวศึกษาและฝึกงานแล้ว คุณจะสามารถเริ่มทำงานโดยหรือเรียนต่อได้:

 • คุณสามารถเรียนต่อในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพขั้นสูงและคุณจะได้รับการศึกษาระดับอาชีพที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • คุณสามารถศึกษาโปรแกรมเสริมของ Vg3 เพื่อรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป
  – หลัง Vg2 หรือ
  – หลังพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
  จากนั้นคุณจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชาสำหรับบางโปรแกรมเช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์
 • คุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากสำเร็จหลักสูตรเบื้องต้นหรือการศึกษาสาย Y ซึ่งเป็นสายการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น สาย Y มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเบื้องต้นและสาย Y โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม