เทคโนโลยีสารสนเทศและการผลิตสื่อ

คุณจะเรียนรู้

 • การพัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • เกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ใช้ เครือข่า ยความปลอดภัยด้านไอที และการเขียนโปรแกรม
 • การให้เนื้อหาและการบอกเล่าเรื่องราว
 • การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ และการออกแบบกราฟิก
 • การสื่อสารและการตลาด

คุณควร

 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สนใจไอที เครือข่าย และซอฟต์แวร์
 • สนใจในรูปแบบของการแสดงออกทางภาพ
 • แม่นยำ

คุณสามารถเป็น

สถานที่ทำงาน

 • บริษัทดำเนินงานด้านไอทีและแผนกไอที
 • บริษัทมัลติมีเดีย เอเจนซี่โฆษณา หรือสำนักพิมพ์

การศึกษาเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาและการฝึกงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ (ทั้งแบบมีและไม่มีใบประกาศผู้ค้าหรือผู้ชำนาญงาน) หลังจากสำเร็จอาชีวศึกษาและฝึกงานแล้ว คุณจะสามารถเริ่มทำงานโดยหรือเรียนต่อได้:

 • คุณสามารถเรียนต่อในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพขั้นสูงและคุณจะได้รับการศึกษาระดับอาชีพที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • คุณสามารถศึกษาโปรแกรมเสริมของ Vg3 เพื่อรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป
  – หลัง Vg2 หรือ
  – หลังพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
  จากนั้นคุณจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชาสำหรับบางโปรแกรมเช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์
 • คุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากสำเร็จหลักสูตรเบื้องต้นหรือการศึกษาสาย Y ซึ่งเป็นสายการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น สาย Y มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเบื้องต้นและสาย Y โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม