Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

เกรด 10


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

การศึกษาทั่วไปจะนำไปสู่ใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัย


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 1

โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 2


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 3


การศึกษาในระดับทีสูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย


โปรแกรมเสริมสำหรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป


อาชีวศึกษาจะนำไปสู่ความสามารถในการประกอบอาชีพ (ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีใบประกาศช่างหรือผู้ชำนาญงานหรือไม่ก็ตาม)


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 1


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 2


Velg VG3 retning

  • โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 3


  • โปรแกรมเสริมสำหรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป


  • เข้าฝึกงานที่สถาบันฝึกงาน


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 3


โปรแกรมเสริมสำหรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป


เข้าฝึกงานที่สถาบันฝึกงาน


อาชีพหรือการจ้างงาน หรืออาชีวศึกษาระดับมหาวิทยาลัย


ปีที่ 1


ปีที่ 2


ปีที่ 3


ปีที่ 4


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: