For rådgivereI menyen for rådgivere finner du informasjon og ressurser til veiledningsarbeidet. I tillegg til generell informasjon kan det også være informasjon fra ditt fylke, så du bør velge fylke.

Når du velger «Rådgiver» som status nederst til venstre på forsiden, vil du på sidene med utdanningsprogram og programområder få opp skoletilbudene i hele landet, og ikke bare for hvert fylke. På den måten kan du få en totaloversikt over tilbudene.

Informasjon til rådgivere på udir.no

udir.no/laring-og-trivsel/radgiving finner du relevant og oppdatert informasjon om hva som skjer på rådgivningsfeltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: