Elev eller privatist?Følger du offentlig videregående opplæring, har du rett til vurdering som elev, både underveis- og sluttvurdering. Du har også rett til å bli varslet dersom det er fare for at du ikke kan få vurdering med karakter. Voksne skal verken vurderes i orden eller i atferd. Se for øvrig kapitlet om Vurdering, kompetanse og dokumentasjon.

Som deltaker i voksenopplæring følger du samme eksamensordning som andre elever. I noen fag er det obligatoriske eksamener, i andre fag er det trekkordning hvor du kan bli trukket ut til eksamen eller bli fritrukket.

Du kan også velge å gå opp til eksamen i videregående opplæring som privatist. Vær oppmerksom på at som praksiskandidat må du gå opp til nødvendige eksamener som privatist.

Privatisteksamen

Oppmeldingsfristene er 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: