เทคนิคการช่าง และอุตสาหกรรมการผลิต

คุณจะได้เรียนรู้

 • การวางแผนการผลิตและกระบวนการผลิต
 • เกี่ยวกับเครื่องจักร ยานพาหนะมอเตอร์ และอุปกรณ์การผลิต
 • เกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีและเทคนิคทางเคมี
 • เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

คุณควรจะเป็นผู้ที่มี

 • ระบบประสาทสัมผัสที่ดี และชอบงานฝือมือ
 • ความเป็นตัวของตัวเอง และมีความแม่นยำ
 • ความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

คุณสามารถเป็น

 • ช่างก่อสร้างอลูมิเนียม ช่างเชื่อม หรือช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างทำเครื่องมือ ช่างอุปกรณ์ ช่างกุญแจ
 • ช่างทำปกหนังสือ หรือช่างพิมพ์
 • เจ้าหน้าที่ห้องวิจัย หรือเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมการผลิตทางเคมี
 • ผู้คุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้คุมเครื่องทัก หรือผู้คุมเครื่องซักรีด
 • ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างยนต์ หรือช่างทาสีรถยนต์
 • ช่างอุตสาหกรรมรถ ผู้คุมเครื่องจักรในเกษตกรรม หรือช่างเครื่องยนต์
 • ช่างขุดเจาะบ่อน้ำ หรือผู้คุมเครื่องจักรในบ่อน้ำ
 • กะลาสีเรือ และช่างเครื่องยนต์บนเรือ
  ดูอาชีพและความสามารถทั้งหมด

สถานที่ทำงาน

 • สาขาช่างเทคนิค และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมเรือ หรืออุตสาหกรรมรถ
 • อุตสาหกรรมการผลิตทางเคมี หรืออุตสาหกรรมการออกแบบ
 • ธุรกิจรถยนต์ หรือธุรกิจน้ำมัน

การศึกษาเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาและการฝึกงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ (ทั้งแบบมีและไม่มีใบประกาศผู้ค้าหรือผู้ชำนาญงาน) หลังจากสำเร็จอาชีวศึกษาและฝึกงานแล้ว คุณจะสามารถเริ่มทำงานโดยหรือเรียนต่อได้:

 • คุณสามารถเรียนต่อในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพขั้นสูงและคุณจะได้รับการศึกษาระดับอาชีพที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • คุณสามารถศึกษาโปรแกรมเสริมของ Vg3 เพื่อรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป
  – หลัง Vg2 หรือ
  – หลังพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
  จากนั้นคุณจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชาสำหรับบางโปรแกรมเช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์
 • คุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากสำเร็จหลักสูตรเบื้องต้นหรือการศึกษาสาย Y ซึ่งเป็นสายการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น สาย Y มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเบื้องต้นและสาย Y โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม