การดนตรี การเต้นรำ และการละคร

คุณเลือกวิชาพิเศษต่อไปนี้

ขึ้นอยู่กับวิชาที่คุณเลือก

คุณจะได้เรียนรู้:

 • การแสดงดนตรีแบบเดี่ยวและแบบเล่นกับนักดนตรีคนอื่น
 • การแสดงออกทางการเต้น เทคนิคการเต้น และการออกแบบการเต้น
 • เทคนิคการแสดง การกำกับ และการผลิตละคร/li>
 • การพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้น
 • วิชาทางทฤษฎี

ขึ้นอยู่กับวิชาพิเศษ

คุณควรจะ:
 • ชอบเสียงเพลง และเก่งทางด้านการร้องเพลงหรือการเล่นเครื่องดนตรี
 • เต้นในสไตล์ใดสไตล์หนึ่งได้
 • มีความสนใจในการแสดวบทบาทและชอบอยู่บนเวที
 • มีความพร้อมที่จะฝึกซ้อมตลอดเวลา ทั้งแบบเดี่ยวและกับผู้อื่น ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
 • มีความคิดสร้างสรรค์
  ครึ่งหนึ่งของนักเรียนใน Vg1 อาจได้รับเข้าศึกษาโดยการสอบเข้าหรือมีทักษะที่มีหลักฐานบันทึกไว้

คุณจะได้รับ

 • ใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

หากคุณศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คุณสามารถทำงานในอาชีพอื่นๆ รวมทั้งอาชีพต่อไปนี้

 • นักเต้น ผู้ออกแบบการเต้น หรือครูสอนเต้น
 • นักร้อง ครูสอนดนดตรี หรือนักจิตวิทยาดนตรี
 • นักแสดง ผู้ออกแบบฉาก หรือที่ปรึกษาการแสดง
  คุณยังสามารถศึกษาต่อในอาชีพอื่นๆ ได้ด้วยใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปโดยคุณสามารถสมัครเรียนในสาขาส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงานที่อาจรับได้แก่

 • โรงละครหรือโรงโอเปร่า
 • ออร์เครสตรา สถานที่แสดงคอนเสิร์ต หรือวงดนตรี
 • บ้านพักคนชราหรือโรงเรียน

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คุณสามารถสมัครเรียนในสาขาส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยด้วยใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม บางสาขาจะมีข้อบังคับพิเศษดังนี้

 • การสอบเข้า: บางสาขาต้องมีการสอบเข้าแบบปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น สาขาสร้างสรรค์หรือกีฬา
 • ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์: บางสาขามีข้อบังคับให้คุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชา ตัวอย่างเช่น สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ คุณสามารถดูข้อบังคับการสมัครเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ที่ samordnaopptak.no ในโปรแกรมการศึกษาบางโปรแกรม คุณอาจหาที่นั่งตามตารางเรียนวิทยาศาสตร์ที่คุณต้องการเลือกได้ยาก หากคุณเรียนวิชาพิเศษในสาขาทั่วไปที่มีวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ Vg2 และ Vg3 คุณจะมีโอกาสสูงสุดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณต้องการ

Valg av fag i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen dans, drama eller musikk og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.