ศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม

คุณจะได้เรียนรู้

 • การวาดภาพ
 • การสร้างวัตถุด้วยวัสดุต่างๆ
 • การพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์
 • เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
 • เกี่ยวกับการพัฒนาในท้องถิ่นและชุมชน
 • วิชาทางทฤษฎี

คุณควรจะเป็นผู้ที่

 • ชอบวาดภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สนใจเกี่ยวกับการออกแบบ รูปทรง และสี
 • สนใจเกี่ยวกับความสวยงาม
 • สนใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ

คุณจะได้รับ

 • ใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

หากคุณศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คุณสามารถทำงานในอาชีพอื่นๆ รวมทั้งอาชีพต่อไปนี้

 • สถาปนิก สถาปนิกด้านภูมิทัศน์ หรือสถาปนิกภายใน
 • นักออกแบบผลิตภัณพ์ นักออกแบบอุตสาหกรรม หรือนักออกแบบกราฟิก
 • ผู้ขายงานศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ดูแลงานศิลปะและวัฒนธรรม หรือศิลปิน
  คุณยังสามารถศึกษาต่อในอาชีพอื่นๆ ได้ด้วยใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปโดยคุณสามารถสมัครเรียนในสาขาส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงานที่อาจรับได้แก่

 • สำนักงานสถาปนิก หรือบริษัทก่อสร้างและบริษัทลงทุน
 • บริษัทโปรดักชั่นหรือบริษัทออกแบบ
 • พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี หรือสตูดิโอของศิลปิน

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คุณสามารถสมัครเรียนในสาขาส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยด้วยใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม บางสาขาจะมีข้อบังคับพิเศษดังนี้

 • การสอบเข้า: บางสาขาต้องมีการสอบเข้าแบบปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น สาขาสร้างสรรค์หรือกีฬา
 • ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์: บางสาขามีข้อบังคับให้คุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชา ตัวอย่างเช่น สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ คุณสามารถดูข้อบังคับการสมัครเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ที่ samordnaopptak.no ในโปรแกรมการศึกษาบางโปรแกรม คุณอาจหาที่นั่งตามตารางเรียนวิทยาศาสตร์ที่คุณต้องการเลือกได้ยาก หากคุณเรียนวิชาพิเศษในสาขาทั่วไปที่มีวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ Vg2 และ Vg3 คุณจะมีโอกาสสูงสุดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณต้องการ

Valg av fag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen
   kunst, design og arkitektur og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.