สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์

คุณจะได้เรียนรู้

 • เกี่ยวกับการทำงานด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
 • เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิต การบาดเจ็บ และความผิดปกติต่างๆ
 • เกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กและเยาวชน
 • เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร โภชนาการ และสุขอนามัย
 • เกี่ยวกับการสื่อสารและความสามารถทางสังคม

คุณควรจะเป็นผู้ที่

 • มีความเอาใจใส่และมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • มีความเก่งในการสื่อสารกัน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างี

คุณสามารถเป็น

 • ผู้บริการทางสุขภาพตามบ้าน หรือเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน
 • เจ้าหน้าที่เด็ก และเยาวชน
 • เภสัชกรเทคนิค เลขาแพทย์สุขภาพ หรือเลขาทันตแพทย์
 • นักบำบัดใบหน้า นักบำบัดเท้า หรือ
  ดูอาชีพและความสามารถทั้งหมด

สถานที่ทำงาน

 • โรงพยาบาล หรือบริการทางสุขภาพตามบ้าน
 • โรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน
 • ร้านขายยา คลินิกทันตแพทย์ หรือคลินิกแพทย์
 • ร้านบำบัดเท้า หรือร้านเสริมสวย

การศึกษาเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาและการฝึกงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ (ทั้งแบบมีและไม่มีใบประกาศผู้ค้าหรือผู้ชำนาญงาน) หลังจากสำเร็จอาชีวศึกษาและฝึกงานแล้ว คุณจะสามารถเริ่มทำงานโดยหรือเรียนต่อได้:

 • คุณสามารถเรียนต่อในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพขั้นสูงและคุณจะได้รับการศึกษาระดับอาชีพที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • คุณสามารถศึกษาโปรแกรมเสริมของ Vg3 เพื่อรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป
  – หลัง Vg2 หรือ
  – หลังพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
  จากนั้นคุณจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชาสำหรับบางโปรแกรมเช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์
 • คุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากสำเร็จหลักสูตรเบื้องต้นหรือการศึกษาสาย Y ซึ่งเป็นสายการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น สาย Y มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเบื้องต้นและสาย Y โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม