ทำผม ทำดอกไม้ ออกแบบตกแต่งภายในและค้าปลีก

คุณจะเรียนรู้

 • การออกแบบและการแสดงออกทางภาพ
 • การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
 • การพัฒนาและการใช้เทคนิคและการแสดงออกต่างๆ
 • ประวัติความเป็นมาของรูปแบบและความนิยม
 • การสื่อสารและความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณควร

 • มีความคิดสร้างสรรค์และชอบความสวยงาม
 • สนใจทำงานด้วยมือของคุณ
 • สนใจในรูปแบบของการแสดงออกทางภาพ
 • แม่นยำและอดทน

คุณสามารถเป็น

สถานที่ทำงาน

 • ร้านดอกไม้หรือเวิร์คช็อปดอกไม้
 • ร้านทำผมหรือโรงละคร
 • เอเจนซี่โฆษณา ออกแบบ และสื่อ
 • บริษัทของคุณเอง

การศึกษาเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาและการฝึกงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ (ทั้งแบบมีและไม่มีใบประกาศผู้ค้าหรือผู้ชำนาญงาน) หลังจากสำเร็จอาชีวศึกษาและฝึกงานแล้ว คุณจะสามารถเริ่มทำงานโดยหรือเรียนต่อได้:

 • คุณสามารถเรียนต่อในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพขั้นสูงและคุณจะได้รับการศึกษาระดับอาชีพที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • คุณสามารถศึกษาโปรแกรมเสริมของ Vg3 เพื่อรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป
  – หลัง Vg2 หรือ
  – หลังพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
  จากนั้นคุณจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชาสำหรับบางโปรแกรมเช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์
 • คุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากสำเร็จหลักสูตรเบื้องต้นหรือการศึกษาสาย Y ซึ่งเป็นสายการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น สาย Y มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเบื้องต้นและสาย Y โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม