การไฟฟ้า

คุณจะได้เรียนรู้

 • การติดตั้งและการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • เกี่ยวกับการผลิตพลังงานและอุปกรณ์ให้พลังงาน
 • เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ
 • ความปลอดภัยและการบันทึกเอกสาร

คุณควรจะเป็นผู้ที่

 • มีความละเอียดและทำงานเป็นระบบ
 • ระบบประสาทสัมผัสที่ดี และชอบงานฝีมือ
 • มีใจรักการบริการและมีตรรกะที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้สีได้เป็นอย่างดี

คุณสามารถเป็น

 • ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า หรือช่างอุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • ช่างซ่อมแซมแผงเครื่องมือ ช่างติดตั้ง และซ่อมแซมสัญญาณ หรือช่างติดตั้งซ่อมแซม ลิฟท์
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์แห่งการบิน หรือช่างเครื่องบิน
 • ช่างอากาศยาน ช่างเครื่องคอม หรือช่างผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างเครื่องอัตโนมัติ หรือช่างซ่อมแซมเครื่องใต้น้ำ
  ดูอาชีพและความสามารถทั้งหมด

สถานที่ทำงาน

 • บริษัททางรัฐ และเอกชน
 • ขบวนการอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรในหน่วยงานการผลิต และจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือการรถไฟ
 • อุตสาหกรรมเครื่องคอม การบิน หรือน้ำมัน

การศึกษาเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาและการฝึกงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ (ทั้งแบบมีและไม่มีใบประกาศผู้ค้าหรือผู้ชำนาญงาน) หลังจากสำเร็จอาชีวศึกษาและฝึกงานแล้ว คุณจะสามารถเริ่มทำงานโดยหรือเรียนต่อได้:

 • คุณสามารถเรียนต่อในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพขั้นสูงและคุณจะได้รับการศึกษาระดับอาชีพที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • คุณสามารถศึกษาโปรแกรมเสริมของ Vg3 เพื่อรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป
  – หลัง Vg2 หรือ
  – หลังพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
  จากนั้นคุณจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชาสำหรับบางโปรแกรมเช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์
 • คุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากสำเร็จหลักสูตรเบื้องต้นหรือการศึกษาสาย Y ซึ่งเป็นสายการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น สาย Y มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเบื้องต้นและสาย Y โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม