Vis meny

Ugostiteljstvo i priprema hrane

Strukovno obrazovanje

Učit ćete

 • o prehrani, namirnicama i nutricionizmu
 • o pripremi i posluživanju hrane
 • o obradi sirovih materijala, hrane i piće
 • o tradiciji po pitanju hrane
 • o načinu života koji promiče zdravlje i higijenu

Trebali biste

 • praktično razmišljati i biti spretni s rukama
 • biti kreativni i precizni
 • uslužni

Možete postati

 • kuhari, kuhari u institucijama ili konobari
 • pekari ili slastičari
 • proizvođači kobasica ili mesari
 • mesari, mesari u mesarnici ili trgovci morskom hranom
 • tehničari za proizvodnju morske hrane ili industrijsku proizvodnju hrane
  Provjerite sva zanimanja i znanja

Radna mjesta

 • hoteljerska ili ugostiteljska industrija
 • bolnice i zdravstvene ustanove
 • prehrambena industrija
 • pekarnice, slastičarnice, mesarnice
 • trgovine koje prodaju svježe proizvode

Dodatno obrazovanje

Strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem stječete srednju stručnu spremu (s obrtničkom ili pripravničkom diplomom). Nakon dovršetka strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, možete početi raditi ili nastaviti obrazovanje:

 • Možete nastaviti obrazovanje na učilištu za tercijarno strukovno obrazovanje. Tercijarno strukovno obrazovanje nastavlja se na više strukovno obrazovanje i dodatno vas osposobljava vještinama za izravnu uporabu pri radu.
 • Možete pohađati dodatni program Vg3 za opću diplomu za upis na sveučilište
  – nakon programa Vg2 ili
  – nakon postizanja stručnosti.
  Zatim ćete imati mogućnost nastaviti s visokim obrazovanjem na visokoj školi ili sveučilištu. Imajte na umu da je za neke studijske programe, poput strojarstva, prirodnih znanosti i medicine, potrebno položiti određene prirodoznanstvene predmete.
 • Možete se prijaviti za upis u visokoobrazovnu ustanovu nakon pripremnog tečaja, strukovnog puta prema višem obrazovanju. Pripremni tečajevi najčešće se upotrebljavaju za prirodne znanosti i inženjerske smjerove.

Više o Ugostiteljstvo i priprema hrane