Svar på tilbud om plassMelding om inntak

I juli får du melding om førsteinntak til videregående skole. Informasjon om hvilken dato inntaket er klart i ditt fylke, finner du i inntakskalenderen eller ved å ta kontakt med inntakskontoret.

 • Du får melding om at inntaket er klart via SMS (i noen fylker via e-post). 
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • Svar på tilbud om plass og/eller ventelisteplass.

NB: Svarfristen er ca. 1 uke etter inntaksdato. Du risikerer å miste tilbudet om plass og/eller ventelisteplass hvis du ikke overholder svarfristen.


Svartyper etter inntak

Det finnes tre svartyper. Du skal svare ja eller nei ved å hake av i den ruta som passer. Husk at den rekkefølgen du har ført opp på søknadsskjemaet ditt, er bindende hele tiden.

 1. Tilbud om plass på ditt første ønske
  • Dette er det eneste tilbudet du får. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønsker.
  • Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.
 2. Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på høyere ønsker
  • Du kan ta imot det tilbudet du har fått, og samtidig stå på venteliste til høyere ønsker – altså svare ja til tilbud og ja til venteliste. Dette bør du gjøre!
  • Har du svart ja til ventelisteplass og får et nytt tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere.
  • Svarer du nei til tilbudt plass, har du mistet plassen. Selv om du svarer ja til ventelisteplass, er det ikke sikkert at du får tilbud om plass på et høyere ønske senere. Du kan derfor risikere å bli stående uten skoleplass.
  • Legg merke til at du ikke blir stående på venteliste til lavere ønsker enn det du er tatt inn til.
  • I noen fylker kan du velge å stå på venteliste til bare noen av dine høyere ønsker, i andre fylker må du stå på venteliste til alle dine høyere ønsker.
 3. Tilbud om ventelisteplass
  • Svarer du ja, blir du stående på venteliste.
  • Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.

Forhåndssvar

Dersom du er bortreist eller ikke har anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen, kan du registrere forhåndssvar på søknaden din på vigo.no. Dette kan du gjøre fra 2. mars og fram til 1. juli i de fleste fylker. I en del fylker kan du registrere forhåndssvar med en gang du har registrert søknaden på vigo.no.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: