Studiekompetanse10. razred


Općim obrazovanjem stječe se diploma za upis na sveučilište


Viša srednja razina 1 u školi

Beskrivelse her.....

Viša srednja razina 2 u školi


Beskrivelse her.....

Viša srednja razina 3 u školi


Beskrivelse her.....

Visoko obrazovanje u visokoj školi / na sveučilištu


Beskrivelse her.....

1. godina


2. godina


3. godina


4. godina


Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Hvordan oppnår du generell studiekompetanse?

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram:

eller fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra følgende yrkesfaglige utdanningsprogram:

eller

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse stilles det ved noen studier spesielle opptakskrav, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag). Enkelte studier har opptaksprøve.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: