Studieforberedende opplæring for voksne



23/5-regelen

Har du fylt 23 år, og samtidig har 5 års samlet fulltids erfaring fra arbeid og/eller utdanning (23/5-regelen), kan du oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre følgende fellesfag:

  • Engelsk 140 timer*
  • Historie 140 timer
  • Matematikk 224 timer
  • Naturfag 140 timer
  • Norsk 393 timer
  • Samfunnsfag 84 timer

*Engelsk fra GK og VKI i yrkesfaglige studieretninger i Reform 94 (2+2 uketimer) dekker dette kravet.

Med generell studiekompetanse kan du tas opp til grunnutdanning ved universiteter og høyskoler.

I fylkene tilbys opplæring for voksne i de fellesfagene som er nødvendige for å oppnå generell studiekompetanse. Opplæringen kan foregå både på dag- og kveldstid.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: