Stipend og lån fra LånekassenEr du elev i videregående skole, kan du søke om stipend fra Lånekassen. Alle elever får utstyrsstipend, noen får borteboerstipend og noen får inntektsavhengig stipend. Du kan få stipend i ti måneder per skoleår.

For å få lån til videregående opplæring fra Lånekassen, må du være over 18 år og bo borte fra foreldrene dine. 

Det er én felles søknad for stipend og lån. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk hva du har rett til. Men dersom du ønsker å søke om inntektsavhengig stipend, må du huske å krysse av for dette i søknaden. Les mer om stipend på lanekassen.no.

Utstyrsstipend – husk å søke!

Går du på Vg1, Vg2 eller Vg3 og har ungdomsrett, kan du få utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Søk om stipend når du har fått skoleplass og takket ja til den.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har ikke rett til utstyrsstipend, men kan ha rett til lån eller andre stipend.

Borteboerstipend

Du kan ha rett til borteboerstipend på inntil 5 848 kroner per måned (2023–2024) dersom du må bo borte fra foreldrene dine når du er i videregående opplæring. I tillegg må minst ett av kravene nedenfor være oppfylt:

  • Avstanden mellom foreldrehjem og skole er fire mil eller mer hver vei.
  • Reisetiden mellom foreldrehjem og skole er tre timer eller mer tur-retur. Skolen må bekrefte dette.
  • Særlige forhold av personlig eller sosial karakter som gjør at du ikke kan bo hjemme.

Du kan også ha rett til reisestipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine. 

Inntektsavhengig stipend – avhengig av inntekten til forsørgerne dine

Inntektsavhengig stipend er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. De som får inntektsavhengig stipend, kan få inntil 3 733 kroner per måned (2023–2024). Hva du får, er avhengig av økonomien til begge forsørgerne dine, og hvor mange søsken du har som er født i 2005 eller senere.

Slik søker du

Når du har fått skoleplass og har takket ja til den, søker du om stipend og lån på lanekassen.no. Du bruker bare én søknad uansett hvilken type støtte du søker om.

Logg inn på søknaden med MinID eller BankID, slik som da du søkte om skole- eller læreplass.

Under 18 år? Be foreldrene dine opprette digital postkasse før du søker

Hvis du er under 18 år, må foreldrene dine signere avtalen om støtte for deg. Dette kan de gjøre elektronisk. Hvis de oppretter en digital postkasse før du søker, får de svaret i den digitale postkassen, og kan signere for deg med en gang.

Foreldrene dine kan opprette en digital postkasse (Digipost eller e-Boks) på www.velgdigitalpostkasse.no. Det eneste de trenger er BankID. 

Søknadsfrister

Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen

  • 15. november for høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Følg søknaden din på Dine sider

Du logger inn på Dine sider via lanekassen.no. Her kan du blant annet

  • søke om støtte
  • følge med på søknaden din
  • finne ut hvor mye du har fått og når pengene kommer

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: