Sportska i fizička kultura

Učit ćete o

 • fizičkoj aktivnosti i treniranju
 • upravljanju treniznima
 • zdravlju, prehrani i strukturi tijela
 • teorijskim predmetima

Trebali biste biti

 • zainteresirani za zdravlje i fizičku aktivnost
 • spremni na svakodnevno treniranje, tijekom i nakon nastave
 • nadareni za jedan sport ili više njih
  Gotovo polovica studenata u programu Vg1 može se upisati na temelju prijemnog ispita ili zabilježenih vještina.

Steći ćete

 • opću diplomu za upis na sveučilište i možete nastaviti s visokim obrazovanjem

Ako nastavite s visokim obrazovanjem, možete, između ostaloga, postati

 • fizioterapeuti, sportski psiholozi ili osobni treneri
 • nastavnici, savjetnici za sport ili na području fizičke aktivnosti i zdravlja
 • vođe za aktivnosti u prirodi i turizmu
 • policijski službenici ili vojnički časnici
  Također, možete se obrazovati za druga zanimanja – s općom diplomom za upis na sveučilište možete se prijaviti na većinu smjerova na visokim školama i sveučilištima.

Radna mjesta uključuju

 • škole
 • centre za treniranje ili sportske udruge
 • ustanove za terapiju
 • vojsku i policiju

Upis u visokoobrazovne ustanove

S općom diplomom za prijavu na sveučilište možete se prijaviti na većinu smjerova na visokim školama i sveučilištima. No za neke smjerove mogu biti potrebni dodatni uvjeti za upis:

 • Prijemni ispiti: Za neke je smjerove potreban praktični prijemni ispit. Na primjer, za kreativne ili sportske smjerove.
 • Prirodoznanstveni predmeti: Za neke je smjerove potrebno položiti određene prirodoznanstvene predmete. Na primjer, za strojarstvo, prirodoznanstvene smjerove i medicinu. Preduvjete za upis na visoke škole i sveučilišta pronaći ćete na samordnaopptak.no. U nekim obrazovnim programima može biti teško uključiti sve potrebne prirodoznanstvene predmete u raspored. Ako se specijalizirate u općem obrazovanju za prirodne znanosti i matematiku u programima Vg2 i Vg3, tada je najvjerojatnije da ćete slušati sve potrebne prirodoznanstvene predmete.

Valg av fag i utdanningsprogram for idrettsfag

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen idrettsfag og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.