Obrtništvo, dizajn i razvoj proizvoda

Naučit ćete

 • tehnike za izradu rukotvorina
 • o različitim materijalima
 • o održivom dizajnu i razvoju proizvoda
 • o crtežima i planovima proizvodnje
 • izradu rukotvorina i kulturnu povijest

Trebali biste biti

 • zainteresirani za rad rukama
 • zainteresirani za dizajniranje i izradu predmeta
 • precizni i ustrajni

Možete postati

 • urar, zlatar ili srebrnar
 • krojač, koreograf, krojač narodnih nošnji
 • stolar, drvorezac ili graditelj orgulja
 • lončar, postolar ili kovač
  Provjerite sva zanimanja i znanja

Radna mjesta

 • poduzeća za dizajn i rukotvorine
 • krojački dućan
 • kazalište ili opera
 • vlastito poduzeće

Dodatno obrazovanje

Strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem stječete srednju stručnu spremu (s obrtničkom ili pripravničkom diplomom). Nakon dovršetka strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, možete početi raditi ili nastaviti obrazovanje:

 • Možete nastaviti obrazovanje u ustanovi za tercijarno strukovno obrazovanje. Tercijarno strukovno obrazovanje nastavlja se na više strukovno obrazovanje i dodatno vas osposobljava vještinama za izravnu uporabu pri radu.
 • Možete pohađati dodatni program Vg3 za opću diplomu za upis na sveučilište
  – nakon programa Vg2 ili
  – nakon stjecanja srednje stručne spreme.
  Zatim ćete imati mogućnost nastaviti s visokim obrazovanjem na visokoj školi ili sveučilištu. Imajte na umu da je za neke studijske programe, poput strojarstva, prirodnih znanosti i medicine, potrebno položiti određene prirodoznanstvene predmete.
 • Možete se prijaviti za upis u visokoobrazovnu ustanovu nakon pripremnog tečaja, strukovnog puta prema višem obrazovanju. Pripremni tečajevi najčešće se upotrebljavaju za prirodne znanosti i inženjerske smjerove.