Hvor finner dere informasjon?For å bli gode veiledere er det nødvendig at dere også kjenner til dagens skolesystem og utdanningsmuligheter. Aktuell informasjon kan dere få på mange måter:

  • Ungdomsskolen arrangerer ulike informasjonsmøter om utdanning og framtidig yrkesvalg, og elevene får med seg informasjonsmateriell hjem fra skolen.
  • Det blir vanligvis arrangert informasjonsmøter for foresatte.
  • Dere kan møte opp på «åpen dag» på videregående skoler eller besøke utdannings- og yrkesmesser.
  • I tillegg kan dere be om en individuell samtale med utdannings- og yrkesrådgiveren for å drøfte ulike utdanningsvalg.
  • vilbli.no finner du utfyllende informasjon om videregående opplæring.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet