Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

10. razred


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Općim obrazovanjem stječe se diploma za upis na sveučilište


Viša srednja razina 1 u školi

Viša srednja razina 2 u školi


Viša srednja razina 3 u školi


Visoko obrazovanje u visokoj školi / na sveučilištu


Dodatni program za opću diplomu za upis na sveučilište


Strukovnim obrazovanjem stječe se srednja stručna sprema (bez ili s obrtničkom ili pripravničkom diplomom)


Viša srednja razina 1 u školi


Viša srednja razina 2 u školi


Velg VG3 retning

  • Viša srednja razina 3 u školi


  • Dodatni program za opću diplomu za upis na sveučilište


  • Usavršavanje na radnom mjestu u poduzeću


Viša srednja razina 3 u školi


Dodatni program za opću diplomu za upis na sveučilište


Usavršavanje na radnom mjestu u poduzeću


Zanimanje i zapošljavanje ili tercijarno strukovno obrazovanje


1. godina


2. godina


3. godina


4. godina


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: