Hva bør du tenke på før du skal søke?Når du skal velge videregående opplæring, er det lurt å tenke gjennom hvilke muligheter du har og hvilke begrensninger du kanskje møter. Hva bør du tenke på før du søker, og hvordan påvirker valget framtiden?

Bo hjemme eller flytte?

Finnes det utdanningsprogrammet du aller mest ønsker, der du bor? Hvis ikke må du vurdere om du er villig til å bruke tiden på lange reiser, eller om du kan tenke deg å flytte hjemmefra. Noen skoler har internatplasser. Hvis reisetiden din mellom hjem og skole utgjør minst tre timer per dag, eller avstanden er minst 40 km, kan du få borteboerstipend fra Lånekassen.

Hva kreves det for å komme inn?

Det kan være vanskelig å komme inn på enkelte utdanningsprogram. Karakterkravene varierer fra år til år, alt etter hvor stor søkingen er. Undersøk derfor hvor mange poeng som kreves for å komme inn på det utdanningsprogrammet du ønsker, men husk at poengtallet kan endre seg fra år til år.

Kan jeg velge om igjen hvis jeg har valgt feil?

Du synes kanskje at de valgene du må gjøre kan virke skremmende. Skulle det vise seg at du har valgt feil, er det mulig å ombestemme seg én gang og gjøre ett omvalg og få et ekstra opplæringsår. Det betyr at du kan velge utdanningsprogram/ programområde på nytt.

Hvor lett er det å få arbeid etter avsluttet utdanning?

Behovet for arbeidskraft i de ulike yrkene varierer fra år til år. Derfor bør du ikke bare velge yrke ut fra hvor det akkurat nå er lett å få arbeid. Samtidig er det viktig at du ikke utdanner deg til arbeidsledighet. Skaff deg så god informasjon du kan om hvilke yrker det er behov for.

Hvor lang tid tar det før jeg kommer i arbeid?

Hvis du vil velge et av utdanningsprogrammene som gir deg studiekompetanse etter tre år, bør du være motivert for videre teoretiske studier. Studieforberedende utdanningsprogram fører nemlig ikke direkte fram til noe yrke. Det betyr at det tar lengre tid før du er klar for arbeidslivet.               

Hva kan jeg vente meg av yrkeskarriere, lønn og arbeidsmiljø?

Du er kanskje opptatt av om det er mulig å «stige i gradene» etter at du har vært ansatt i en jobb en tid. Prøv å finne ut hvilke muligheter som finnes i det yrket du kan tenke deg å velge. Alle vil gjerne tjene godt, men trivsel, arbeidsmiljø og opplevelsen av at du gjør noe verdifullt, kan bety like mye for hvordan du kommer til å trives i yrkeslivet.

Du bør også undersøke hvordan arbeidstiden er. Er det mye reising? Er det vanlig med skiftarbeid i det yrket du kan tenke deg? Er du innstilt på det?

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet