FellesfagDette er obligatoriske fag som inngår på hvert årstrinn ved opplæring i skole, f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag. De fleste fellesfag er gjennomgående fag; de har felles læreplan i grunnskolen og videregående skole. Opplæringen i fellesfag skal tilpasses de ulike utdanningsprogrammene i videregående skole.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet