15 utdanningsprogram gir deg mange muligheter5 studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende opplæring er for deg som vil ta høyere utdanning, slik at du for eksempel kan bli lærer, sykepleier eller advokat.

 • Det er 5 studieforberedende utdanningsprogram å velge mellom.
 • De fleste fagene i studieforberedende opplæring er typiske «lesefag» som norsk, matematikk, samfunnsfag, historie, naturfag og fremmedspråk.
 • I tillegg har du fag fra utdanningsprogrammet ditt, for eksempel musikk, toppidrett, design og arkitektur eller fysikk.
 • Når du har fullført og bestått tre år i skole, får du studiekompetanse.
 • Du må ha studiekompetanse for å søke høyere utdanning ved høyskole og universitet.

10. razred


Općim obrazovanjem stječe se diploma za upis na sveučilište


Viša srednja razina 1 u školi

Beskrivelse her.....

Viša srednja razina 2 u školi


Beskrivelse her.....

Viša srednja razina 3 u školi


Beskrivelse her.....

Visoko obrazovanje u visokoj školi / na sveučilištu


Beskrivelse her.....

1. godina


2. godina


3. godina


4. godina


Les om utdanningsprogrammene du kan velge mellom:

10 yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglige opplæring er for deg som ønsker et praktisk yrke, for eksempel elektriker, kokk eller frisør.

 • Det er 10 yrkesfaglige utdanningsprogram å velge mellom.
 • I de fleste yrkesfag gis opplæringen to år i skole og to år i bedrift.
 • Opplæring i bedrift kalles læretid. I læretiden er det mulighet for lønn.
 • Når du har fullført og bestått en yrkesfaglig opplæring, får du yrkeskompetanse.
 • Med yrkeskompetanse kan du velge å søke jobb eller ta videre utdanning ved en fagskole.
 • Du har også rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse (se nedenfor).

10. razred


Strukovnim obrazovanjem stječe se srednja stručna sprema (bez ili s obrtničkom ili pripravničkom diplomom)


Viša srednja razina 1 u školi


Beskrivelse her.....

Viša srednja razina 2 u školi


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Viša srednja razina 3 u školi


  Beskrivelse her.....

 • Dodatni program za opću diplomu za upis na sveučilište


  Beskrivelse her.....

 • Usavršavanje na radnom mjestu u poduzeću


  Beskrivelse her.....

Viša srednja razina 3 u školi


Beskrivelse her.....

Usavršavanje na radnom mjestu u poduzeću


Beskrivelse her.....

Zanimanje i zapošljavanje ili tercijarno strukovno obrazovanje


Beskrivelse her.....

1. godina


2. godina


3. godina


4. godina


Les om utdanningsprogrammene du kan velge mellom: 

Påbygging til generell studiekompetanse

Ønsker du studiekompetanse etter at du har fullført og bestått yrkesopplæringen?

 • Du har rett til å få et ekstra opplæringsår, slik at du kan få studiekompetanse.
 • Du kan søke om påbygging til generell studiekompetanse etter 2 år i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller etter at du har oppnådd yrkeskompetanse.
 • Påbygging til generell studiekompetanse er en krevende og teoretisk opplæring som foregår i skole.
 • Du oppnår studiekompetanse etter fullført og bestått opplæring, og har dermed mulighet til å søke høyere utdanning ved høyskole eller universitet.

10. razred


Strukovnim obrazovanjem stječe se srednja stručna sprema (bez ili s obrtničkom ili pripravničkom diplomom)


Viša srednja razina 1 u školi


Beskrivelse her.....

Viša srednja razina 2 u školi


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Viša srednja razina 3 u školi


  Beskrivelse her.....

 • Dodatni program za opću diplomu za upis na sveučilište


  Beskrivelse her.....

 • Usavršavanje na radnom mjestu u poduzeću


  Beskrivelse her.....

Općim obrazovanjem stječe se diploma za upis na sveučilište


Viša srednja razina 3 u školi


Beskrivelse her.....

Usavršavanje na radnom mjestu u poduzeću


Beskrivelse her.....

Dodatni program za opću diplomu za upis na sveučilište


Beskrivelse her.....

Zanimanje i zapošljavanje ili tercijarno strukovno obrazovanje


Beskrivelse her.....

Dodatni program za opću diplomu za upis na sveučilište


Beskrivelse her.....

Visoko obrazovanje u visokoj školi / na sveučilištu


Beskrivelse her.....

1. godina


2. godina


3. godina


4. godina


Grunnkompetanse

 • Grunnkompetanse er et alternativ for deg som av ulike grunner har problemer med å gjennomføre full opplæring.
 • Du får et kompetansebevis som dokumenterer at du har fullført deler av opplæringen.
 • Du har mulighet til å endre målet ditt og gjennomføre hele opplæringen, slik at du kan oppnå full yrkeskompetanse eller studiekompetanse.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet