Studiekompetanseklasa e 10të


Studimet e përgjithshme çojnë në certifikim pranimi në universitet


Nivli 1 i lartë sekondar në shkollë

Beskrivelse her.....

Niveli 2 i lartë sekondar në shkollë


Beskrivelse her.....

Niveli 3 i lartë sekondar në shkollë


Beskrivelse her.....

Arsim i lartë në kolegje/universitete

Beskrivelse her.....

viti i 1rë


viti i 2të


viti i 3të


viti i 4rt


Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Hvordan oppnår du generell studiekompetanse?

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram:

eller fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra følgende yrkesfaglige utdanningsprogram:

eller

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse stilles det ved noen studier spesielle opptakskrav, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag). Enkelte studier har opptaksprøve.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: