Sportet dhe edukimi fizik

Mësoni rreth

 • stërvitjes dhe aktivitetit fizik
 • menaxhimit të stërvitjes
 • shëndetit, të ushqyerit dhe strukturës së trupit
 • subjekteve teorike

Duhet të jeni

 • të interesuar në shëndetin dhe aktivitetin fizik
 • të përgatitur për t’u stërvitur çdo ditë, gjatë dhe jashtë orarit të shkollës
 • të mirë në një ose më shumë sporte
  Deri në gjysma e nxënësve në Vg1 mund të pranohen mbi bazën e testit të pranimit ose aftësive të dokumentuara.

Ju arrini

 • certifikim të përgjithshëm për pranim në universitet dhe mund të bëni arsim më të lartë

Nëse bëni arsim më të lartë, mes të tjerash, bëheni

 • fizioterapist, psikolog sportiv ose trajner personal
 • mësues, konsulent sportiv ose këshilltar në fushën e aktivitetit fizik dhe shëndetit
 • lider në jetën e jashtme me bazë në natyrë dhe në turizëm
 • polic ose oficer në forcat e armatosura
  Gjithashtu mund të bëni arsim për profesione të tjera - me certifikimin e përgjithshëm për pranim në universitet mund të aplikoni për shumicën e studimeve në kolegje dhe universitete.

Vendet e punës mund të jenë

 • shkollat
 • qendrat e trajnimit ose shoqatat sportive
 • institucionet e trajtimit
 • forcat e armatosura dhe policia

Pranimi në arsimin e lartë

Me certifikimin e përgjithshëm për pranimin në universitet ju mund të aplikoni për shumicën e studimeve në kolegje dhe universitete. Sidoqoftë, disa studime kanë kërkesa të veçanta për pranimin:

 • Testet e pranimit: Disa studime kërkojnë një test praktike për pranimin. Shembuj të këtyre studimeve janë studimet kreative ose sportive.
 • Kërkesat për shkencat: Disa studime kërkojnë që të bëni disa lëndë të caktuara shkencore. Shembuj të këtyre studimeve janë studimet në inxhinieri, shkencë dhe mjekësi. Mund t’i gjeni kërkesat për pranimin në kolegje dhe universitete në samordnaopptak.no. Në disa programe arsimore mund të jetë e vështirë të gjeni vend në orar për të zgjedhur të gjitha shkencat që ju duhen. Nëse zgjidhni specializim në studimet e përgjithshme me shkencat natyrore dhe matematikën në Vg2 dhe Vg3 keni mundësinë më të lartë të jeni në gjendje të merrni shkencat që ju duhen.

Valg av fag i utdanningsprogram for idrettsfag

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen idrettsfag og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.