Specializim në studime të përgjithshme

Merrni specializim në

Këtu mësoni

Në varësi të zgjedhjes tuaj të lëndëve:
 • matematikë dhe shkenca të tjera natyrore
 • administrim dhe ekonomi
 • histori, politikë dhe psikologji
 • gjuhë
 • lëndë të tjera teorike

Duhet që

 • të jeni të interesuar të punoni me lëndë teorike
 • të jeni bashkëpunues, të strukturuar dhe të vetë-disiplinuar
 • të interesuar në shkrim ose llogaritje
 • të interesuar në çështjet kulturore dhe sociale

Këtu arrini

 • certifikim të përgjithshëm për pranim në universitet dhe mund të bëni arsimin e lartë

Nëse bëni arsimin e lartë, mes të tjerash, bëheni

 • Infermier, mjek ose veterinar
 • inxhinier, jurist ose ekonomist
 • mësues, psikolog ose menaxher
  Gjithashtu mund të bëni arsim për profesione të tjera - me certifikimin e përgjithshëm për pranim në universitet mund të aplikoni për shumicën e studimeve në kolegje dhe universitete.

Vendet e punës mund të jenë

 • spitali, gjykatat, rajonet e policisë ose administratat bashkiake
 • juristë - zyra, agjenci konsultimi ose kompani inxhinierie;
 • kopshte, shkolla ose universitete

Pranimi në arsimin e lartë

Me certifikimin e përgjithshëm për pranimin në universitet ju mund të aplikoni për shumicën e studimeve në kolegje dhe universitete. Sidoqoftë, disa studime kanë kërkesa të veçanta për pranimin:

 • Testet e pranimit: Disa studime kërkojnë një test praktike për pranimin. Shembuj të këtyre studimeve janë studimet kreative ose sportive.
 • Kërkesat për shkencat: Disa studime kërkojnë që të bëni disa lëndë të caktuara shkencore. Shembuj të këtyre studimeve janë studimet në inxhinieri, shkencë dhe mjekësi. Mund t’i gjeni kërkesat për pranimin në kolegje dhe universitete në samordnaopptak.no. Në disa programe arsimore mund të jetë e vështirë të gjeni vend në orar për të zgjedhur të gjitha shkencat që ju duhen. Nëse zgjidhni specializim në studimet e përgjithshme me shkencat natyrore dhe matematikën në Vg2 dhe Vg3 keni mundësinë më të lartë të jeni në gjendje të merrni shkencat që ju duhen.

Valg av fag i utdanningsprogram for studiespesialisering

 • Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt.
 • Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk). Du trenger ikke videreføre valgfrie programfag på neste trinn.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det siste programfaget på Vg3.
 • Det er spesielle regler for valg av fag hvis du velger matematikk R1/S1 som programfag på Vg2.
 • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.