SøknadsfristerOrdinær søknadsfrist til høyere utdanning er 15. april. Enkelte grupper har søknadsfrist 1. mars. Dette gjelder:

  • Søkere til Politihøyskolen
  • Søkere til luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø
  • Søkere med utenlandsk utdanning utenfor Norden
  • Søkere som søker med realkompetanse
  • Søkere som søker om tidlig opptak
  • Søkere som søker om særskilt vurdering
Les mer hos Samordna opptak.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet