Muzikë, vallëzim dhe dramë

Zgjidhni një specializim në

Këtu mësoni

Depending on your choice of subjects:

 • performancë muzike, individualisht dhe në bashkëveprim me të tjerët
 • shprehi kërcimi, teknika kërcimi dhe koreografi
 • teknika aktrimi, regjizim dhe prodhim teatral
 • të zhvilloni më tej aftësitë tuaja kreative
 • lëndë teorike

Duhet që

Në varësi të specializimit tuaj:
 • muzikorë dhe të mirë në të kënduar ose luajtjen e një instrumenti
 • të jeni të mirë në një stil kërcimi
 • të jeni të interesuar në luajtjen e roleve dhe të qenit në skenë
 • të jeni të përgatitur të praktikoheni shumë, vetëm dhe me të tjerë, gjatë dhe jashtë orarit të shkollës
 • të jeni kreativ
  Deri në gjysma e nxënësve në Vg1 mund të pranohen mbi bazën e një testi pranimi ose aftësive të dokumentuara.

Këtu arrini

 • certifikim të përgjithshëm për pranim në universitet dhe mund të bëni arsimin e lartë

Nëse bëni arsimin e lartë, mes të tjerash, mund të bëheni

 • kërcimtar, koreograf ose mësues kërcimi
 • këngëtar, mësues muzike ose terapist muzike
 • aktor, dizajner skene ose dramaturg
  Gjithashtu mund të bëni arsim për profesione të tjera - me certifikatën e përgjithshme për pranime në universitet mund të aplikoni për shumicën e studimeve në kolegje dhe universitete.

Vendet e punës mund të jenë

 • teatro ose shtëpi opera
 • orkestra, salla koncertesh ose banda
 • shtëpi azil ose shkolla

Pranimi në arsimin e lartë

Me certifikimin e përgjithshëm për pranimin në universitet ju mund të aplikoni për shumicën e studimeve në kolegje dhe universitete. Sidoqoftë, disa studime kanë kërkesa të veçanta për pranimin:

 • Testet e pranimit: Disa studime kërkojnë një test praktike për pranimin. Shembuj të këtyre studimeve janë studimet kreative ose sportive.
 • Kërkesat për shkencat: Disa studime kërkojnë që të bëni disa lëndë të caktuara shkencore. Shembuj të këtyre studimeve janë studimet në inxhinieri, shkencë dhe mjekësi. Mund t’i gjeni kërkesat për pranimin në kolegje dhe universitete në samordnaopptak.no. Në disa programe arsimore mund të jetë e vështirë të gjeni vend në orar për të zgjedhur të gjitha shkencat që ju duhen. Nëse zgjidhni specializim në studimet e përgjithshme me shkencat natyrore dhe matematikën në Vg2 dhe Vg3 keni mundësinë më të lartë të jeni në gjendje të merrni shkencat që ju duhen.

Valg av fag i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen dans, drama eller musikk og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.