Media dhe komunikimi

Këtu mësoni

 • teknikat narrative në tekst, zë dhe figurë
 • rreth ndikimit të medias, historinë e medias dhe gazetarinë
 • t’i jepni formë mesazhit, shprehi dhe faqosje
 • përdorimin e formës, ngjyrave dhe ndriçimit si efekte
 • të zhvilloni më tej kompetencën tuaj dixhitale
 • subjekte teorike

Duhet të keni

 • aftësi të mira për shprehinë me shkrim dhe me gojë
 • ndjesi estetike dhe vizion të mirë të ngjyrave
 • interes për teknologjinë e informacionit dhe median dixhitale

Këtu arrini

 • certifikim për pranim në universitet dhe mund të bëni arsimin e lartë

Nëse bëni arsimin e lartë, mes të tjerash, bëheni

 • gazetar, copywriter ose prodhues përmbajtje
 • dizenjues uebi, dizenjues bashkëveprimi ose dizenjues lojërash
 • teknik zëri ose prodhues zëri ose filmi
 • këshilltar komunikimi ose konsulent mediatik dhe shoqërie
  Gjithashtu mund të bëni një arsim për profesione të tjera - me certifikimin e përgjithshëm për pranim në universitet mund të aplikoni për shumicën e studimeve në kolegje dhe universitete

Vendet e punës mund të jenë

 • gazeta ose revista
 • agjenci reklamimi ose agjenci komunikimi
 • kompani prodhimi ose kompani mediatike
 • sipërmarrje publike

Pranimi në arsimin e lartë

Me certifikimin e përgjithshëm për pranimin në universitet ju mund të aplikoni për shumicën e studimeve në kolegje dhe universitete. Sidoqoftë, disa studime kanë kërkesa të veçanta për pranimin:

 • Testet e pranimit: Disa studime kërkojnë një test praktike për pranimin. Shembuj të këtyre studimeve janë studimet kreative ose sportive.
 • Kërkesat për shkencat: Disa studime kërkojnë që të bëni disa lëndë të caktuara shkencore. Shembuj të këtyre studimeve janë studimet në inxhinieri, shkencë dhe mjekësi. Mund t’i gjeni kërkesat për pranimin në kolegje dhe universitete në samordnaopptak.no. Në disa programe arsimore mund të jetë e vështirë të gjeni vend në orar për të zgjedhur të gjitha shkencat që ju duhen. Nëse zgjidhni specializim në studimet e përgjithshme me shkencat natyrore dhe matematikën në Vg2 dhe Vg3 keni mundësinë më të lartë të jeni në gjendje të merrni shkencat që ju duhen.

Valg av fag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen medier og kommunikasjon og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.