Teknologjia e informacionit dhe produksioni mediatik

Ju mësoni

 • zhvillimin e ideve dhe zgjidhjen kreative të problemeve
 • lidhur me suportin, rrjetet, sigurinë IT dhe programimin
 • komunikimin e informacionit dhe tregimin e historive
 • fotografinë, filmin dhe dizajnin grafik
 • komunikimin dhe marketingun

Ju duhet të jeni

 • kreativë
 • të interesuar në IT, në rrjete dhe softuerë
 • të interesuar në format vizuale të ekspresionit
 • të saktë

Ju bëheni

Vendet e punës

 • kompanitë e operacioneve IT dhe departamentet IT
 • firmat multimediatike, agjencitë e reklamave ose shtëpitë botuese
 • Më shumë arsim

  Arsimi dhe trajnimi profesional çojnë në kompetencë profesionale (me ose pa certifikatë tregtie ose punëtori të kualifikuar). Pas përfundimit të arsimit dhe trajnimit profesional mund të filloni të punoni ose të bëni arsim të mëtejshëm:

  • Mund të bëni arsim të mëtejshëm në një kolegj profesional tretësor. Arsimi profesional tretësor është mbi arsimin e lartë sekondar profesional dhe ofron arsim profesional të mëtejshëm i cili mund të përdoret direkt në jetën e punës.
  • Mund të bëni një Program suplementar Vg3 për certifikim të përgjithshëm për pranim në universitet
   – pas Vg2 ose
   – pas arritjes të kompetencës profesionale.
   Pastaj do të keni mundësinë të bëni arsimin e lartë në një kolegj ose universitet. Mos harroni se disa programe studimi, si për shembull studimet në inxhinieri, shkencë dhe mjekësi kërkojnë që të bëni disa lëndë të caktuara shkencore.
  • Gjithashtu mund të aplikoni për arsimin e lartë pas një kursi paraprak ose përmes rrugës Y, rruga profesionale për arsimin e lartë. Rruga Y është synuar për ata me eksperiencë profesionale përkatëse. Kurset paraprake dhe rruga Y përdoren më zakonisht për studimet në shkencë dhe inxhinieri.