Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

klasa e 10të


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Studimet e përgjithshme çojnë në certifikim pranimi në universitet


Nivli 1 i lartë sekondar në shkollë

Niveli 2 i lartë sekondar në shkollë


Niveli 3 i lartë sekondar në shkollë


Arsim i lartë në kolegje/universitete

Programi suplementar për certifikmin e përgjithshëm për pranim në universitet


Arsimi profesional çon në kompetencë profesionale (me ose pa certifikatë tregtie ose punëtori të kualifikuar)


Nivli 1 i lartë sekondar në shkollë


Niveli 2 i lartë sekondar në shkollë


Velg VG3 retning

  • Niveli 3 i lartë sekondar në shkollë


  • Programi suplementar për certifikmin e përgjithshëm për pranim në universitet


  • Trajnim në shërbim në një institucion trajnimi


Niveli 3 i lartë sekondar në shkollë


Programi suplementar për certifikmin e përgjithshëm për pranim në universitet


Trajnim në shërbim në një institucion trajnimi


Profesion dhe punësim ose arsim profesional tretësor


viti i 1rë


viti i 2të


viti i 3të


viti i 4rt


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: