Generell studiekompetanse og spesielle opptakskravGenerell studiekompetanse

Generell studiekompetanse får du ved å fullføre ett av de studieforberedende løpene som er beskrevet tidligere, med karakteren 2 eller bedre i samtlige fag.

Spesielle opptakskrav

Visse studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Noen studier kan ha høyere karakterkrav enn 2, andre igjen kan ha krav om språkferdigheter, dokumenterte kunstneriske ferdigheter, praksis, opptaksprøve eller lignende. For opptak til en del studier stilles det krav om at du har valgt spesielle programfag på Vg2 og Vg3, vanligvis matematikk og andre realfag.

Spesielle opptakskrav finner du i forskrift om opptak til høyere utdanning. Det kan bli gjort endringer i forskriften, så hold deg oppdatert på www.samordnaopptak.no.

Vær oppmerksom på at det frem til studieåret 2022 er nye forsøksordninger som fører til endringer i opptakskravene til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag.

Matematikk i Reform 94 og Kunnskapsløftet

For at det ikke skal herske for stor usikkerhet om overgangen mellom Reform 94 og Kunnskapsløftet, har Kunnskapsdepartementet sammenlignet gammel og ny læreplan i matematikk og vurdert disse slik:

  • Matematikk R1 vil bli behandlet tilsvarende matematikk 2MX
  • Matematikk R2 vil bli behandlet tilsvarende matematikk 3MX
  • Matematikk S1 vil bli behandlet tilsvarende matematikk 2MZ
  • Matematikk S2 vil bli behandlet tilsvarende matematikk 3MZ

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet